رازهایی که افراد ثروتمند یا رهبران سیاسی به شما نمی‌گویند.

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

آمار بازدید : 603

اکثر مردم در سراسر جهان می خواهند ثروتمند شوند تا بتوانند با زندگی در خانه های بزرگ، داشتن خدمتکاران زیاد و سفر با هواپیماهای شخصی و اتومبیل های مجلل از تجملات زندگی لذت ببرند.

اکثر مردم در سراسر جهان به دنبال قدرت هستند تا مورد احترام قرار گیرند، مشهور شوند و دیگران را به فرمان خود درآورند.

 

 

با این حال، هیچ فرد ثروتمند یا قدرتمندی هرگز به شما نمی گوید که ثروت و قدرت در واقع او را شادتر نکرده است.

  • ثروت، به جای اینکه زندگی شما را امن تر کند، در واقع زندگی شما را ناامن تر می کند، زیرا همیشه می ترسید که ثروت خود را از دست بدهید و حتی زندگی خود را از دست بدهید زیرا اگر دیگر زنده نباشید افراد زیادی از آن بهره‌مند خواهند شد.

 

  • قدرت، به جای اینکه شما را محبوب و امنیت را برای شما فراهم کند، شما را حتی از سایه خود می‌ترساند و هرگاه از قدرت خود علیه مردم برای هر هدفی استفاده کنید و حتی اگر از استفاده از قدرت خود امتناع کنید، نفرت شدیدی در بین مردم ایجاد می کند.

 

اسکار وایلد عاقلانه می گوید: “در زندگی فقط دو تراژدی وجود دارد: یکی نرسیدن به آنچه می خواهد و دیگری بدست آوردن آن.”

در حالی که بیشتر مردم از تراژدی نوع اول رنج می برند، افراد ثروتمند و قدرتمند از تراژدی نوع دوم رنج می برند.

با این حال، آنها نمی خواهند مردم عادی از تراژدی های خودساخته آنها باخبر شوند.

آنها در عوض وانمود می کنند که کاملاً خوشحال هستند تا مردم همچنان با رفتار خوب به آنها احترام بگذارند و از آنها بترسند.

در میان تمام دردها، ترس ها و ناامنی هایشان، تنها خوشبختی آنها این است که دیگران فکر می کنند کاملاً خوشحال هستند.

آنها نمی‌خواهند حقیقت را فاش کنند تا مردم بدانند بازی های کثیفی که برای ثروتمند شدن و قدرتمند شدن انجام داده اند و بهایی که هر روز برای ثروتمند ماندن و حفظ قدرت می پردازند.