چگونه انسان ها متوجه شدند که چه گیاهانی خوراکی هستند و چه گیاهانی خوراکی نیستند؟

۲۰ اسفند ۱۴۰۰

آمار بازدید : 261

انسانها نگاه میکردند که کدام حیوانات پس از خوردن آنچه بر روی گیاهان و درختان رشد میکند نمیمیرند، آنگاه از آنها تغذیه میکردند.

یک لاک پشت بیابانی قادر است برگهای سوزنی و میوه های کاکتوس را بدون هیچ آسیبی بخورد.

جوامع شکارچی-گردآورنده باستان بیش از آنچه اکثر مردم فکر می کنند، از محیط اطراف خود دانش کسب می کردند.