چه مقدار از غذاهای ژاپنی غذاهای دریایی هستند؟

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

آمار بازدید : 246

غذاهای دریایی بخش بزرگی از غذاهای ژاپنی هستند.

مردم ژاپن به دلیل بودیسم خوردن گوشت را ممنوع کردند.

بنابراین پروتئین حیوانی از ماهی گرفته شد.

ژاپن از هر طرف توسط دریا احاطه شده است. همچنین محل تلاقی جریان گرم و جریان سرد، محل مناسبی برای ماهیگیری است.

علاوه بر ماهی، غذاهای دریایی زیر نیز خورده می شود.

 

صدف

 

خرچنگ، میگو

 

اختاپوس و ماهی مرکب

 

جلبک دریایی