نحوه تولید شکر و الکل در کارخانه شکر

۵ خرداد ۱۴۰۳

آمار بازدید : 139

فیلم زیر نحوه تولید شکر در کارخانه را نشان می‌دهد:

 

 

 

بلوک دیاگرام کارخانه تولید شکر :

 

proceso-industrial