اگر گاوها به جای گیاهان با گوشت گاو تغذیه شوند،گوشت آنها چه طعمی خواهد داشت؟

۲ خرداد ۱۴۰۱

آمار بازدید : 362

متأسفانه ما نیازی به حدس و گمان نداریم زیرا این یک سؤال فرضی نیست. روش تغذیه گاوها با «آب گوشت» درست شده از چرخ کردن گوشت گاوهای دیگر رایج بود تا اینکه مشخص شد که این امر باعث انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل یا «بیماری جنون گاوی» می‌شود و انسان‌هایی که گوشت این گاوها را می‌خورند دچار همان شرایط ویران کننده مغز می‌شوند.

در حال حاضر به دلیل خطرات فراوان سلامتی، دادن گوشت گاو به گاوها غیرقانونی است.